Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noendese

Veggfasade

Veiledning for muring av 6 og 11 cm dybde stein på eksisterende vegg.

bilde

Muring på vegg isolert med Isopor.

bilde

Muring på vegg av styrodur istøpt betong.

bilde

Tosidig mur med kjerne av leca.

 

FREMGANGSMÅTE  FOR MURING AV TØRRMUR PÅ VEGG.

 • Muring med Oppdal Gneis gjøres ved sortering av steinen etter høyde, og ved justering av lengden ved å dele den vertikalt. Steinen vår er unik ved at den kan kappes med en vanlig betongsaks!
 • Vi beregner 0 % svinn, dvs. at normalt får du ferdig 5 m2 mur av en storsekk med 11 cm stein. Du må imidlertid beregne litt mer for å få det til å gå opp til slutt.
 • En sorterer steinen ved at en setter opp et bord ved siden av seg, legg utover rikelig med stein, og sorter etter høyde.
 • Både betong og leca tettes mot fuktinntrenging, og primes med for eksempel Hey`di KZ. Feste mot eksisterende trevegg skjer ved forankring til veggen, husk at en da må ha lufting mellom steinen og vegg. Dette gjøres ved å legge 2 OSB-plater på veggen med vertikale lekter (normalt 30 mm tykkelse) mellom, og grunnmurspapp bak muren. Det må ordnes med lufting i bunn og topp av veggen. Steinen mures på et fundament som er ca. 14 cm. Bruk en membran på nederste delen og ut på fundamentet. Bruk 3,5 mm armeringsnett som festes til veggen. For ytterligere informasjon om oppbygging kan vi være behjelpelig eller du kan kontakte en rådgivende ingeniør.
 • Valg av steintype: Vi har 3 sorteringer av 11 cm dybde: Mursteinkvalitet (grå, jevn visflate), Struktur (grå, ujevn visflate og enkelte ujevne liggflater) og Natur (fra lys til mørk brun visflate). Bruk Mursteinkvalitet på husfasader og Struktur på hytter. Enkelte ønsker noen steiner med annen farge for å skape mer liv i murverket, og da har vi Natur som kan brukes i varierende grad. Vi har også mørk gneis til dette. Ha tilgjengelig noen skiferbiter til å shimse med av og til. Dette kan være avkapp fra skiferheller, og evt. murkapp fra skifer kan blandes inn. Vi kan sende med dette på forespørsel.
 • Første steinrekke legges på jordfuktig betong. Ved stein med 6 cm dybde Mursteinkvalitet legger du steinen totalt 10 cm fra vegg, ved 11 cm dybde legger du steinen totalt 14 cm fra betong/lecavegg, og 16 ved trevegg. Legg etter hverandre 4 – 5 steiner med samme høyde, og bryt så med en større stein, for deretter å legge en rekke med lave steiner, og en større stein igjen. Gjør dette rundt hele grunnmuren, og vent gjerne litt med å mure videre.
 • Legg opp steinen og fyll med bløt støpebetong bak. Konsistensen skal være slik at betongen så vidt henger på murskjeen. Legg opp 2 steiner på samme rekke med god avstand og legg på et langt vater. Mål ned og se hvor høy steinene mellom må være. Inntil 5 mm justering med betong under vises ikke. Legg da betongen på bare på de 2 bakerste tredjedelene av steinflaten under.
 • Ved deling av stein for å få riktig lengde, kappes et dypt spor på baksiden av steinen, og delen som skal bort slås av med murhammer. En kan også bruke en kile i sagkuttet, for eksempel med en gammel øks, og slå på den. Sag aldri helt gjennom steinen, for da vises den sagede delen. Ved kapping mot hjørner kappes alltid den delen av steinen som vender inn mot resten av muren. Har du tilgang til betongsaks, bruk den.
 • Fall ikke for fristelsen av å legge flere av de største steinene etter hverandre, da dette ikke blir pent i murverket.
 • Toppavdekning av skifer gjør murverket komplett. Det kan være vindusbrett på hus, eller flat toppavdekningshelle på lave terrengmurer. Skiferen skal stikke litt utenfor selve muren, som regel like mye som tykkelsen på hellen.
 • Ved større murflater bør det vurderes å dele opp flatene i separate felter.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til!

Share this page with a friend!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn