Her vises bilder av forblending av bygg.
Veianlegg, Trondheim, med Oppdal Gneis 20 cm dybde Natur.
Øya APS, Trondheim.
Driftsbygning, Havstein kirkegård, monterte natursteinelementer.
Driftsbygning, Havstein kirkegård.
Driftsbygning, Havstein kirkegård.
Tegning av Bjørnstokk Kraftstasjon.
Bjørnstokk Kraftstasjon, Tosbotn, Oppdal Gneis 20 cm dybde Natur, montert med betong.
Bjørnstokk Kraftstasjon, Tosbotn.
Trafostasjon på Hitra. Murstein Oppdal Gneis 11 cm dybde Struktur.
Trafostasjon på Hitra.
Trafostasjon på Hitra.
Kontorbygg, Br. Sperre AS, Ellingsøy. Murstein Oppdal Gneis 11 cm dybde Mursteinskvalitet og Natur.
Kontorbygg, Br. Sperre AS, Ellingsøy.
Kontorbygg, Br. Sperre AS, Ellingsøy.
Bankgata Flerbrukshall, Bodø. Prefabrikkerte natursteinselementer.
Bankgata Flerbrukshall, Bodø.
Bankgata Flerbrukshall, Bodø.
Djupvasshytta, Geiranger. Oppdal Gneis 11 cm dybde Struktur og Natur.
Djupvasshytta, Geiranger.
Djupvasshytta, Geiranger.
Byggern AS, Kyrkseterøra. Oppdal Gneis 11 cm dybde Struktur.
Byggern AS, Kyrkseterøra.
Byggern AS, Kyrkseterøra.
Kontorbygg, Trondheim. Oppdal Gneis 11 cm dybde Struktur.
Kontorbygg, Trondheim.
Kontorbygg, Trondheim.
Vårsøg Hotell, Surnadal. Oppdal Gneis 11 cm dybde Mursteinkvalitet.
Vårsøg Hotell, Surnadal.
Vårsøg Hotell, Surnadal.
Surnadal Sparebank, Surnadal. Oppdal Gneis 11 cm dybde Struktur og Oppdal Lys murkapp.
Surnadal Sparebank, Surnadal.
Surnadal Sparebank, Surnadal.
Trafostasjon i Byåsveien. Oppdal Gneis 11 cm dybde Struktur.
Trafostasjon i Byåsveien.
Trafostasjon i Byåsveien.
Låve, Sunndalsøra. Oppdal Gneis 11 cm dybde Natur.
Låve, Sunndalsøra.
Inngangsparti, fjøs, Oppdal.
Bjørnsletta skole, Oslo. Oppdal Gneis 11 cm dybde Struktur.
Bjørnsletta skole, Oslo.
Bjørnsletta skole, Oslo.