Her vises bilder av hagemurer og terrengtrinn.
Hagemurer
Mur, Støren.
Våler i Østfold.
Nerskogen, Rennebu.
Terrengmur, Fjøsvollan, Trondheim.
Mur, Fjøsvollan, Trondheim.
Mur, Fjøsvollan, Trondheim.
Terrengmur i Storlidalen, Oppdal.
Mur i Storlidalen, Oppdal.
Mur i Storlidalen, Oppdal.
Terrengmur på Oppdal.
Mur på Oppdal.
Mur på Oppdal.
Hagemur på Vatne på Sunnmøre.
Mur på Vatne på Sunnmøre.
Mur på Vatne på Sunnmøre.
Oppdal Gneis 20 cm dybde Natur, Vatne.
Hagemur Gorsetgrenda, Oppdal.
Hagemur Gorsetgrenda, Oppdal.
Hagemur Gorsetgrenda, Oppdal.
Hagemur og trapp i Olsvika, Ålesund.
Hagemur og trapp i Olsvika, Ålesund.
Hagemur og trapp i Olsvika, Ålesund.
Hagemur på Oppdal.
Mur på Oppdal.
Mur på Oppdal.
Lave terrengmurer.
Lave terrengmurer.
Lave terrengmurer.
Mur og terrengtrinn.
Terrengtrinn.
Mur og terrengtrinn.
Murblokk på Dokka.
Murblokk på Dokka.
Murblokk på Dokka.
Lave terrengmurer.
Lave terrengmurer.
Lave terrengmurer.
Frittstående mur, Åfjord.
Frittstående mur, Sunndalsøra.
Frittstående mur, Sunndalsøra.
Mur ved Skarvatnet. Oppdal Gneis 20 cm dybde Natur.
Mur ved Skarvatnet.
Mur ved Skarvatnet.
Frittstående mur, Sunndalsøra.
Forblending av betongmur i terreng, Vollen.
Forblending av betongmur i terreng, Vollen.
Terrengtrinn.
Trapp og mur, Støren.
Trapp, Storlidalen.
Trapp, Storlidalen.
Trapp ved Orkla.
Trapp, Nerskogen.
Trapp, Molde.
Stabburtrapp i Skedsmo, Oslo.
Stabburtrapp i Skedsmo, Oslo.
Stabburtrapp før flytting og montering.
Murstein Oppdal Gneis 20 cm dybde Natur, som kantstein og terrengmur.
Terrengtrinn som kantstein, Støren togstasjon.
Terrengtrinn som kantstein, Støren.
Murstein Oppdal Gneis 20 cm dybde Natur, som lysgrav.
Murstein Oppdal Gneis 20 cm dybde Natur, som kantstein mellom plen og skifer.
Murstein Oppdal Gneis 20 cm dybde Natur, som kantstein og til bed.
Oppdal Gneis 20 cm Natur brukt som kantstein.
Grunnmur til stabbur, Innset.
Liten låvebru, Innset.
Terrengtrinn.
Terrengtrinn.
Terrengtrinn.
Natursteinstrapp på Valderøy.
Trapp Valderøy.
Trapp Valderøy.