Mur, forblending
og terrengtrinn

Naturstein i mindre dimensjon har begrenset
bygningsteknisk funksjon utover å beskytte
konstruksjonen mot vær og vind. Den
estetiske egenskapen, når brukt på riktig
måte, gir imidlertid betydelig verdiøkning både
innvendig og utvendig.

Muring med stor stein, maskinblokk, benyttes
ofte som støttemur eller som terrengtrinn.
Da blir fordelen større fordi monteringen er
rask, etterarbeidet begrenset og en eventuell
flytting av en mur eller trapp er en ganske
enkel operasjon.

Videre så kan naturstein prefabrikkeres i
elementer slik at montasjen på vanskelige
eller sikkerhetskritiske steder muliggjøres.