Oppdal Naturstein AS, produsent av Oppdal Gneis

  • Oppdal Gneis utvinnes og bearbeides på Sliper, Lønset, 26 km vest for Oppdal sentrum på sørsiden av RV 70.
  • Oppdal Gneis er en erodert granitt som er sedimentert og blitt til lagdelt gneis.
  • Steinen er finkornet og er godt egnet som bygningsstein. Den er testet for styrke og frostbestandighet.
  • Jevn dybde på steinen og lite svinn i monteringen gir energieffektiv transport.
  • Steinen er lik skifer, den er litt tyngre å klyve, men lettere å dele.   
  • Steinen er unik med hensyn til sin store høyde i forhold til dybde, og den gode kvaliteten.
  • Emballasjen er optimal mht å transportere maksimalt med kvm pr volum/vekt emballasje.
  • Vi selger direkte eller gjennom utvalgte forhandlere.
  • Vi utfører muring for kunder.

Oppdal Naturstein AS, PowerPoint presentasjon kan lastes ned her.