Bruk av naturstein 

Å bruke naturstein til bygg i Norge gjøres ikke bare fordi det er tradisjon, men fordi det:
  • Er et kortreist og miljøvennlig materiale       
  • Har høy kvalitet med lang varighet
  • Øker verdien på bygget

Påvirking av utforming og valg av materialer interesserer flere og flere og profilerer verdien av et bygg/anlegg om det skal selges eller leies ut.

Kostnadsfaktoren har stor betydning for materialvalg og
materialer som reduserer monteringstid og -kostnad
har en dobbelt positiv effekt mht finansiering og
samlet byggetid.

Miljøfaktoren, sammen med helse og sikkerhetsfaktorer,
i utvinning, foredling, transport og montasje blir stadig
viktigere og vil i økende grad bli avgjørende både i
offentlige og private prosjekter. Materialets varighet
og evt gjenbruksmulighet blir stadig viktigere.

Den materialleverandøren som er i stand til å gi arkitekt,
entreprenør og evt. utbygger større valgfrihet gir disse
også en fordel økonomisk.